قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

کود شیمیایی > کود npk

کود جامد NPK 15-5-30 آفر

قیمت هر بسته :‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 3 ماه پیش

کود, کود کامل, کود ان پی کا, کود NPK 15-5-30, قیمت کود NPK 15-5-30, فروش کود NPK 15-5-30, خرید کود NPK 15-5-30, کود شیمیایی, کود آلی, کود جامد, کود مایع,

کود- کود NPK 15-5-30- قیمت کود NPK 15-5-30- فروش کود NPK 15-5-30- خرید کود NPK 15-5-30- کود آلی- کود شیمیایی- کود مایع- کود جامد

کود جامد NPK 15-5-30 آفر

کود NPK 15-5-30  آفر يك كود حاوي نيتروژن و پتاسيم بالا، كاملاً محلول در آب مي باشد كه علاوه بر عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم حاوي عناصر ميكرو شامل آهن، روي، مس، منگنز، بور و موليبدن نيز مي باشد. اين كود هم به صورت محلول پاشي و هم به صورت كود آبياري قابل استفاده است و با داشتن غلظت بالاي پتاسيم و نيتروژن، تاثير بسزايي در رشد و توسعه محصولات كشاورزي، بخصوص در مرحله تشكيل و رشد ميوه و دانه دارد.

اين كود باعث افزايش كيفيت و عملكرد محصولات زراعي و باغي، افزايش درصد روغن در دانه هاي روغني، افزايش پر شدن دانه در غلات، افزايش كيفيت علوفه و نيز افزايش مقاومت گياهان در برابر آفات، بيماري ها و تنشهاي محيطي نظير خشكي، شوري و سرما مي شود. عناصر ريزمغذي فلزي در اين كود به شكل كلات باعث تسهيل در جذب اين عناصر مي گردد.

اين كود فاقد كلر و فلزات سنگين بوده و خاك را شور نمي كند.

کود NPK 15-5-30 آفر

 

کود NPK 15-5-30  آفر يك كود حاوي نيتروژن و پتاسيم بالا با حلاليت بسيار زياد (كاملاً محلول در آب) مي باشد كه علاوه بر عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم حاوي عناصر ميكرو شامل آهن، روي، مس، منگنز، بور و موليبدن نيز مي باشد. اين كود هم به صورت محلول پاشي و هم به صورت كود آبياري قابل استفاده است و با داشتن غلظت بالاي پتاسيم و نيتروژن، تاثير بسزايي در رشد و توسعه محصولات كشاورزي، بخصوص در مرحله تشكيل و رشد ميوه و دانه دارد.

اين كود باعث افزايش كيفيت و عملكرد محصولات زراعي و باغي، افزايش درصد روغن در دانه هاي روغني، افزايش پر شدن دانه در غلات، افزايش كيفيت علوفه و نيز افزايش مقاومت گياهان در برابر آفات، بيماري ها و تنشهاي محيطي نظير خشكي، شوري و سرما مي شود. عناصر ريزمغذي فلزي در اين كود به شكل كلات باعث تسهيل در جذب اين عناصر مي گردد.

اين كود فاقد كلر و فلزات سنگين بوده و خاك را شور نمي كند.


موبایل:‌
آدرس :‌
گیلان رشت پل بوسار ابتدای خیابان محبی بالای دفتر پیشخوان دولت ساختمان گودرز طبقه 3 واحد 5
کود جامد NPK 15-5-30 آفر

کود- کود NPK 15-5-30- قیمت کود NPK 15-5-30- فروش کود NPK 15-5-30- خرید کود NPK 15-5-30- کود آلی- کود شیمیایی- کود مایع- کود جامد

کود جامد NPK 15-5-30 آفر

کود NPK 15-5-30  آفر يك كود حاوي نيتروژن و پتاسيم بالا، كاملاً محلول در آب مي باشد كه علاوه بر عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم حاوي عناصر ميكرو شامل آهن، روي، مس، منگنز، بور و موليبدن نيز مي باشد. اين كود هم به صورت محلول پاشي و هم به صورت كود آبياري قابل استفاده است و با داشتن غلظت بالاي پتاسيم و نيتروژن، تاثير بسزايي در رشد و توسعه محصولات كشاورزي، بخصوص در مرحله تشكيل و رشد ميوه و دانه دارد.

اين كود باعث افزايش كيفيت و عملكرد محصولات زراعي و باغي، افزايش درصد روغن در دانه هاي روغني، افزايش پر شدن دانه در غلات، افزايش كيفيت علوفه و نيز افزايش مقاومت گياهان در برابر آفات، بيماري ها و تنشهاي محيطي نظير خشكي، شوري و سرما مي شود. عناصر ريزمغذي فلزي در اين كود به شكل كلات باعث تسهيل در جذب اين عناصر مي گردد.

اين كود فاقد كلر و فلزات سنگين بوده و خاك را شور نمي كند.

کود NPK 15-5-30 آفر

 

کود NPK 15-5-30  آفر يك كود حاوي نيتروژن و پتاسيم بالا با حلاليت بسيار زياد (كاملاً محلول در آب) مي باشد كه علاوه بر عناصر نيتروژن، فسفر و پتاسيم حاوي عناصر ميكرو شامل آهن، روي، مس، منگنز، بور و موليبدن نيز مي باشد. اين كود هم به صورت محلول پاشي و هم به صورت كود آبياري قابل استفاده است و با داشتن غلظت بالاي پتاسيم و نيتروژن، تاثير بسزايي در رشد و توسعه محصولات كشاورزي، بخصوص در مرحله تشكيل و رشد ميوه و دانه دارد.

اين كود باعث افزايش كيفيت و عملكرد محصولات زراعي و باغي، افزايش درصد روغن در دانه هاي روغني، افزايش پر شدن دانه در غلات، افزايش كيفيت علوفه و نيز افزايش مقاومت گياهان در برابر آفات، بيماري ها و تنشهاي محيطي نظير خشكي، شوري و سرما مي شود. عناصر ريزمغذي فلزي در اين كود به شكل كلات باعث تسهيل در جذب اين عناصر مي گردد.

اين كود فاقد كلر و فلزات سنگين بوده و خاك را شور نمي كند.

loader

صنایع کود مارال