جدیدترین‌ها قیمت قیمت تعداد بازدید تغییرات

فروش خط تولید کود شیمیایی گرانول اقساطی

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان 232

فروش انواع کود و سموم کشاورزی در شیراز

۱,۰۰۰ تومان 27

فروش عمده انواع کود و سموم

۱۰۰ تومان 31
قیمت های مورد اعتماد قیمت تعداد بازدید تغییرات
پربازدیدترین ها قیمت ها قیمت تعداد بازدید تغییرات

فروش خط تولید کود شیمیایی گرانول اقساطی

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان 232

فروش انواع کود و سموم کشاورزی در شیراز

۱,۰۰۰ تومان 27

فروش عمده انواع کود و سموم

۱۰۰ تومان 31
کود شیمیایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود آهن ۰ ۰ 2 هفته پیش
کود فسفات ۰ ۳۹۵,۰۰۰ 3 هفته پیش
کود اوره ۰ ۱۴۲,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود نیترات ۰ ۰ 3 هفته پیش
کود کلسیم ۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود حیوانی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود کبوتر - - -
کود گوسفند ۰ ۱۰,۰۰۰ 5 ماه پیش
کود بلدرچین - - -
کود گاو ۰ ۰ 1 ماه پیش
کود مرغ ۰ ۱,۰۰۰ 3 هفته پیش
کود آلی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود کمپوست ۰ ۶۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود سبز ۰ ۰ 6 ماه پیش
مکمل کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
مکمل ها ۰ ۹۵ 3 هفته پیش
سموم کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
سم و علف کش ۰ ۰ 3 هفته پیش
دستگاه کود حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
دستگاه کود ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 3 هفته پیش

قیمت ها

نام آگهی قیمت شماره أگهی زمان تغییرات
فروش خط تولید کود شیمیایی گرانول اقساطی ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان 1124 1 روز پیش
فروش انواع کود و سموم کشاورزی در شیراز ۱,۰۰۰ تومان 1858 1 هفته پیش
فروش عمده انواع کود و سموم ۱۰۰ تومان 1857 2 هفته پیش
فروش کود و سموم کشاورزی در شیراز رایگان 1852 2 هفته پیش
فروش کود نیترات کلسیم مایع ، پودری و گرانول در مشهد رایگان 1846 2 هفته پیش
فروش کود میکرو میکس در مشهد رایگان 1856 2 هفته پیش
فروش کود ورمی کمپوست در تهران رایگان 1845 2 هفته پیش
فروش کود مایع ارگانیک در بوشهر رایگان 1854 2 هفته پیش
کود سولفات آمونیوم در مشهد رایگان 1847 2 هفته پیش
فروش کود های npk در مشهد رایگان 1848 2 هفته پیش
فروش کود شیمیایی مایع و پودری در همدان رایگان 1849 2 هفته پیش
فروش کود آهن کلات وارداتی در سورمق رایگان 1850 2 هفته پیش

قیمت های تصادفی

نام آگهی قیمت شماره أگهی زمان تغییرات
فروش کود گاوی و گوسفندی رایگان 15 7 ماه پیش
تولید و فروش انواع کود کشاورزی_ آذربایجان غربی رایگان 559 6 ماه پیش
فروش کودهای بیولوژیک در مشهد رایگان 1520 1 ماه پیش
فروش کود ارگانیک-قم رایگان 1003 5 ماه پیش
فروش کود سوپر فسفات در مشهد رایگان 1673 1 ماه پیش
فروش کود ژله ای فرتی نرس رایگان 136 7 ماه پیش
فروش اصلاح کننده خاک _تهران رایگان 569 6 ماه پیش
تولید و توزیع انواع کود شیمیایی رایگان 26 7 ماه پیش
فروش انواع کود شیمیایی و ارگانیک-سنندج رایگان 1076 4 ماه پیش
فروش کود جلبک دریایی در بوانات رایگان 1709 4 هفته پیش
قیمت گوگرد 25-50 کیلویی-گوگرد-گوگرد کشاورزی-گوگرد صنعتی ۱,۰۰۰ تومان 1135 2 ماه پیش
فروش انواع کود در کاشان رایگان 1495 1 ماه پیش
loader