قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

جدیدترین‌ها قیمت قیمت تعداد بازدید تغییرات

کود شیمیایی سولفات آمونیوم

۰ تومان 1013

موارد مصرف کود شیمیای سولفات آمونیوم در کشاورزی

۱۱۵,۰۰۰ تومان 1065

کود شیمیایی سولفات آمونیوم چیست؟

۰ تومان 1171
قیمت های مورد اعتماد قیمت تعداد بازدید تغییرات
پربازدیدترین ها قیمت ها قیمت تعداد بازدید تغییرات

تولید و توزیع کود مرغی گوشتی

۱,۱۱۱ تومان 4

تولید و توزیع کود مرغی گوشتی

۱,۱۱۱ تومان 14

تولید و توزیع کود مرغی گوشتی

۱,۱۱۱ تومان 14
کود شیمیایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود فسفات ۰ ۰ 1 سال پیش
کود گوگرد ۳۰۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود ازت - - -
کود آهن ۰ ۰ 2 هفته پیش
کود آهن - - -
کود حیوانی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود بلدرچین ۲,۰۰۰ ۳,۵۰۰ 2 هفته پیش
کود کبوتر ۰ ۱۰۰,۰۰۰ 5 ماه پیش
کود مرغ ۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰ 1 روز پیش
کود گاو ۶۰۰ ۲,۰۰۰ 5 ماه پیش
کود گوسفند - - -
کود آلی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود سبز ۱,۳۰۰ ۱,۳۰۰ 2 هفته پیش
لئوناردیت ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ 2 هفته پیش
گوگرد معدنی ۰ ۲,۰۰۰ 2 هفته پیش
اسید هیومیک ۰ ۲۰۰,۰۰۰ 2 ماه پیش
خاک گلدان ۰ ۲۷۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
مکمل کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
مکمل ها ۵۰۰,۰۰۰ 4 ماه پیش
سموم کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
حشره کش - - -
سم و علف کش - - -
قارچ کش - - -
موش کش - - -
دستگاه کود حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
دستگاه کود ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
شرکت تعاونی روستایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
شماره تلفن شرکت های تعاونی روستایی - - -
مشاور کشاورزی و مصرف کود حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
مشاور آنلاین کود ۰ ۰ 2 هفته پیش
تبلیغات کود و سم حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
سایت تبلیغات کود و سم ۰ ۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱ 4 روز پیش
کود معدنی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
گوگرد ۰ ۶,۰۰۰ 2 هفته پیش
لئوناردیت ۱,۵۰۰ ۱,۵۰۰ 2 هفته پیش
زئولیت - - -
ادوات کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
سمپاش ۰ ۰ 2 هفته پیش
بیل باغبانی - - -
قیچی میوه چین - - -
پهپاد سمپاش - - -
کولتیواتور - - -

قیمت ها

نام آگهی قیمت شماره أگهی زمان تغییرات
فروش کود آلی خوزستان رایگان 2560 2 هفته پیش
کود شیمیایی سولفات آمونیوم رایگان 3 2 هفته پیش
موارد مصرف کود شیمیای سولفات آمونیوم در کشاورزی ۱۱۵,۰۰۰ تومان 4 2 هفته پیش
فروش کود کمپوست گیاهی در شیراز ۱,۵۰۰ تومان 1796 2 هفته پیش
کود شیمیایی سولفات آمونیوم چیست؟ رایگان 5 2 هفته پیش
فروش انواع کود شیمیایی رایگان 8 2 هفته پیش
قرص کود گیاهی ۴۰۰,۰۰۰ تومان 9 2 هفته پیش
فروش انواع کود های حیوانی و خاک کشاورزی_ تهران ،ورامین رایگان 523 2 هفته پیش
کود گیاهی .کمپوست.بسترهای کشت و خاکبرگ رایگان 14 2 هفته پیش
فروش خاک زغال چوب یک کود عالی برای گیاهان-تهران رایگان 1039 2 هفته پیش
فروش کود کبوتر در رفسنجان ۵,۰۰۰ تومان 2329 2 هفته پیش
فروش کود کبوتر در شهر بابک ۵,۰۰۰ تومان 2330 2 هفته پیش

قیمت های تصادفی

نام آگهی قیمت شماره أگهی زمان تغییرات
فروش خاک باکس نشا برنج-رشت رایگان 977 2 هفته پیش
کود کمپوست گیاهی چکی ۱,۵۰۰ تومان 3153 5 ماه پیش
فروش خاک سبزی کاری ۶,۰۰۰ تومان 2953 2 هفته پیش
فروش کود کبوتر در رفسنجان رایگان 2476 2 هفته پیش
فروش عمده کود و خاک برگ خاک سبک-رشت رایگان 1004 2 هفته پیش
فروش کود کمپوست ارگانیک در رشت ۲,۰۰۰ تومان 2356 2 هفته پیش
(هیومیک- فولویک -اسیدآمینه-جلبک دریایی ۲۰۰,۰۰۰ تومان 3213 2 ماه پیش
قیمت ورمی کمپوست ۲,۰۰۰ تومان 2182 2 هفته پیش
تولید نیترات پتاسیم خلوص بالا با کلر در حد صفر ۹۹,۰۰۰ تومان 3164 4 ماه پیش
فروش کود کبوتر در رشت رایگان 2475 2 هفته پیش
قیمت هر تن کود گاوی پوسیده ۱,۵۰۰ تومان 2005 2 هفته پیش
کود گاوی پوسیده غنی شده ۲,۰۰۰ تومان 2178 2 هفته پیش
loader

صنایع کود مارال