جدیدترین‌ها قیمت قیمت تعداد بازدید تغییرات

فروش کود دامی غنی شده

۱ تومان 22

فروش کودمرغی

۱ تومان 21

فروش کود کبوتر . کفتر

۱ تومان 30
قیمت های مورد اعتماد قیمت تعداد بازدید تغییرات
پربازدیدترین ها قیمت ها قیمت تعداد بازدید تغییرات

فروش کود دامی غنی شده

۱ تومان 22

فروش کودمرغی

۱ تومان 21

فروش کود کبوتر . کفتر

۱ تومان 30
کود شیمیایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود ازت ۰ ۰ 2 ماه پیش
کود آهن ۰ ۰ 2 ماه پیش
کود کلسیم ۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ 2 ماه پیش
کود فسفات ۰ ۳۹۵,۰۰۰ 1 ماه پیش
کود نیترات ۰ ۰ 2 ماه پیش
کود حیوانی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود مرغ ۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰ 1 هفته پیش
کود بلدرچین - - -
کود گوسفند ۰ ۳۵,۰۰۰ 1 هفته پیش
کود گاو ۰ ۰ 2 ماه پیش
کود کبوتر ۱ ۱۰۰,۰۰۰ 1 هفته پیش
کود آلی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود کمپوست ۰ ۶۰,۰۰۰ 1 هفته پیش
کود سبز ۰ ۰ 7 ماه پیش
مکمل کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
مکمل ها ۰ ۹۵ 1 ماه پیش
سموم کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
سم و علف کش ۰ ۰ 2 ماه پیش
دستگاه کود حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
دستگاه کود ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 2 ماه پیش
شرکت تعاونی روستایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
شماره تلفن شرکت های تعاونی روستایی - - -

قیمت ها

نام آگهی قیمت شماره أگهی زمان تغییرات
فروش کود دامی غنی شده ۱ تومان 1874 1 هفته پیش
فروش کودمرغی ۱ تومان 1873 1 هفته پیش
فروش کود کبوتر . کفتر ۱ تومان 1872 1 هفته پیش
کود گوسفندی 13کیسه به فروش میرسد ۳۵,۰۰۰ تومان 1871 1 هفته پیش
فروش کود گاو و مرغ ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان 1870 1 هفته پیش
کود کامل ۴۰,۰۰۰ تومان 1869 1 هفته پیش
فروش کود کبوتر پاک شده ۱۰۰,۰۰۰ تومان 1868 1 هفته پیش
کود تقویت کننده آلی و فسیلی آریو هوموس رایگان 1867 1 ماه پیش
فروش کود شیمیایی سولفات آمونیوم رایگان 1866 1 ماه پیش
فروش کود ارگانیک ورمی کمپوست و خاک برگ چیکال رایگان 1865 1 ماه پیش
کود سولفات آمونیوم رایگان 1864 1 ماه پیش
خرید و فروش سولفات آمونیوم رایگان 1863 1 ماه پیش

قیمت های تصادفی

نام آگهی قیمت شماره أگهی زمان تغییرات
فروش کود گاوی در قنوات رایگان 1348 3 ماه پیش
فروش قارچ کش کولیس در بیرجند رایگان 1526 2 ماه پیش
فروش انواع کودهای شیمیایی در تهران رایگان 250 8 ماه پیش
فروش کود مرغی پلیت شده رایگان 170 8 ماه پیش
کود مایع آهن وروی و منگنز_تهران رایگان 468 8 ماه پیش
فروش سم سایپرمترین _تهران رایگان 778 7 ماه پیش
فروش کود هیومیک اسید اسپانیایی-تهران رایگان 605 7 ماه پیش
فروش کود سولو پتاس 100 درصد محلول در آب در کرمان رایگان 1809 2 ماه پیش
فروش سم علف کش برنج در فومن رایگان 1766 2 ماه پیش
کود فراوری شده نهال و درخت در مشهد رایگان 1157 3 ماه پیش
فروش کود میکرو ( ریز مغذی ) فتریلون کمبی 2-تهران رایگان 843 7 ماه پیش
فروش کلروفریک - قیمت کلرید آهن - استان اصفهان رایگان 941 7 ماه پیش
loader

صنایع کود مارال