جدیدترین‌ها قیمت قیمت تعداد بازدید تغییرات

خاک گربه زامیاد

۲,۵۰۰ تومان 83

فروشگاه آنلاین کود فروش

۰ تومان 187

کود مرغی و هیومیک اسید گرانول

۰ تومان 34
قیمت های مورد اعتماد قیمت تعداد بازدید تغییرات
کود شیمیایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود سولفات ۴۰۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود نیترات ۰ ۰ 2 ماه پیش
کود اوره ۰ ۱۴۲,۰۰۰ 8 ماه پیش
کود ازت ۰ ۰ 8 ماه پیش
کود آهن ۰ ۰ 8 ماه پیش
کود حیوانی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود مرغ ۹,۱۰۰,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود گاو ۰ ۰ 8 ماه پیش
کود گوسفند ۰ ۳۵,۰۰۰ 6 ماه پیش
کود کبوتر ۱ ۱۰۰,۰۰۰ 6 ماه پیش
کود بلدرچین ۲,۰۰۰ ۲,۰۰۰ 1 ماه پیش
کود آلی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
کود کمپوست ۷۵,۰۰۰ 2 هفته پیش
کود سبز ۰ 3 ماه پیش
مکمل کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
مکمل ها ۹۵ 2 هفته پیش
سموم کشاورزی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
سم و علف کش ۰ ۰ 8 ماه پیش
دستگاه کود حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
دستگاه کود ۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 8 ماه پیش
شرکت تعاونی روستایی حداقل قیمت حداکثر قیمت زمان تغییرات
شماره تلفن شرکت های تعاونی روستایی - - -
loader

صنایع کود مارال