قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

مکمل کشاورزی > مکمل ها

گوگرد معدنی پودری

قیمت هر کیلوگرم:‌ ۲,۵۰۰ تومان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 3 ماه پیش

فروش گوگرد, فروش گوگرد معدنی, گوگرد معدنی پودری,

فروش گوگرد معدنی_گوگرد معدنی پودری_گوگرد معدنی_

گوگرد معدنی با جذب اب و رطوبت کافی و دمای مناسب عمل اکسیداسیون را انجام داده و به اسید سولفوریک تبدیل می شود این واکنش باعث حلالیت اهن،روی، منگنز وغیره را افزایش داده که باعث کاهش زرد برگی در گیاهان میشود.

 

اگر اسید سولفوریک کاملا طبیعی و ارگانیک میخواهید از گوگرد معدنی خوریان سمنان استفاده کنید.

 

از ویژگیهای مهم گوگرد معدنی دارا بودن درجات مختلف اکسیداسیون است که این امر به گردش ان در طبیعت کمک میکند.

 

چرخه گوگرد معدنی شامل چهار مرحله : معدنی شدن ،الی شدن ،احیا شدن و اکسیداسیون میباشد.

 

 در برگ گیاهان اغلب بیش از دو برابر فسفر است و این امر اهمیت نسبی گوگرد معدنی خوریان سمنان را نشان می دهد.

 

قابل توجه کلیه کشاورزان عزیز (ذرت، زیتون، گردو، پسته و غیره....)

 

گوگرد معدنی عنصر حیاتی برای تغذیه گیاهان است و نقش ان برتر از فسفر میباشد.

 

نقش گوگرد معدنی در گیاهان به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی بسیار مفید و موثر است.

 

گوگرد معدنی مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحوه محسوسی کاهش می دهد.

 

 در گیاهان به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی بسیار مفید و موثر است.

 

مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحوه محسوسی کاهش می دهد.

 

گوگرد معدنی با تاثیری بروی پارامترهای نظیر بافت خاک و ظرفیت نگهداری اب، موجب اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک و بهبود شرایط ان می شود.

 

گوگرد معدنی در منطقه خوریان سمنان از اعماق زمین استخراج می شود که در حال حاضر دارای انالیز منحصر به فرد می باشد که فاقد فلزات سنگین و دارای ریز مغزی های موثر (اهن + پتاسیم) محلول می باشد.

 

 

به صورت کودی کاملا طیبعی و ارگانیک به همراه ریز مغزی های کاملا طبیعی و بدون هیچ افزودنی های شیمیایی میباشد که دارنده شناسنامه انالیز شرکت تجزیه کنندگان کانسارهای بلورین امتیس شرق میباشد.

 

 

باعث جذب ریز مغزی های موجود در خاک و کود زمینهای کشاورزی و باغات شما که به صورت غیر قابل جذب و بدون مصرف و دپو شده در خاک هستند می شود چون باعث کاهش اسیدیته یا (PH) خاک می شود.

 

 

به صورت سمی کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد که بدون ضرر به محیط زیست و طبیعت میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

به صورت سولفات و حاوی دو ریز مغزی اهن و پتاسیم به صورت محلول در اب و خاک میباشد که پس از مصرف جذب درختان وگیاهان میشود.

 

 

 

فاقد فلزات سنگین و عناصر سرطان زا میباشد که قابلیت استفاده به صورت پخش سطحی و چالکود در باغات و زراعت میباشد.

 

 

برای از بین بردن کنه ها و برخی از افات نباتی که اغلب به درختان مرکبات، درختان خرما، پنبه و توت فرنگی و غیره ....حمله می کنند خاصیت کنترل کنندگی و کاهش جمعیت دارد.

 

 

دارای توجیه اقتصادی و استفاده از ان اسان میباشد.

 

 

در مورد کنه های گیاهی تعادل بیولوژیکی محیط را بر هم نمیزند و از همه مهم تر اینکه اثرات سمی از خود بر جای نمی گذارد.

 

باعث کاهش PH و EC خاک کشاورزی و باغات شما میشود.با این عمل هم خواص فیزیکی خاک اصلاح میشود هم قلیائیت شدید ان کاهش می یابد و در نتیجه خاک برای گیاهان زراعی به مراتب مساعد تر می گردد.

 

موجب اصلاح خاک زمینهای کشاورزی بخصوص اراضی شور و قلیا می شود.


موبایل:‌
آدرس :‌
رشت. پل بوسار
گوگرد معدنی پودری

فروش گوگرد معدنی_گوگرد معدنی پودری_گوگرد معدنی_

گوگرد معدنی با جذب اب و رطوبت کافی و دمای مناسب عمل اکسیداسیون را انجام داده و به اسید سولفوریک تبدیل می شود این واکنش باعث حلالیت اهن،روی، منگنز وغیره را افزایش داده که باعث کاهش زرد برگی در گیاهان میشود.

 

اگر اسید سولفوریک کاملا طبیعی و ارگانیک میخواهید از گوگرد معدنی خوریان سمنان استفاده کنید.

 

از ویژگیهای مهم گوگرد معدنی دارا بودن درجات مختلف اکسیداسیون است که این امر به گردش ان در طبیعت کمک میکند.

 

چرخه گوگرد معدنی شامل چهار مرحله : معدنی شدن ،الی شدن ،احیا شدن و اکسیداسیون میباشد.

 

 در برگ گیاهان اغلب بیش از دو برابر فسفر است و این امر اهمیت نسبی گوگرد معدنی خوریان سمنان را نشان می دهد.

 

قابل توجه کلیه کشاورزان عزیز (ذرت، زیتون، گردو، پسته و غیره....)

 

گوگرد معدنی عنصر حیاتی برای تغذیه گیاهان است و نقش ان برتر از فسفر میباشد.

 

نقش گوگرد معدنی در گیاهان به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی بسیار مفید و موثر است.

 

گوگرد معدنی مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحوه محسوسی کاهش می دهد.

 

 در گیاهان به طور عمده ساخت پروتئین، روغن و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی بسیار مفید و موثر است.

 

مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماریها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحوه محسوسی کاهش می دهد.

 

گوگرد معدنی با تاثیری بروی پارامترهای نظیر بافت خاک و ظرفیت نگهداری اب، موجب اصلاح فیزیکی و شیمیایی خاک و بهبود شرایط ان می شود.

 

گوگرد معدنی در منطقه خوریان سمنان از اعماق زمین استخراج می شود که در حال حاضر دارای انالیز منحصر به فرد می باشد که فاقد فلزات سنگین و دارای ریز مغزی های موثر (اهن + پتاسیم) محلول می باشد.

 

 

به صورت کودی کاملا طیبعی و ارگانیک به همراه ریز مغزی های کاملا طبیعی و بدون هیچ افزودنی های شیمیایی میباشد که دارنده شناسنامه انالیز شرکت تجزیه کنندگان کانسارهای بلورین امتیس شرق میباشد.

 

 

باعث جذب ریز مغزی های موجود در خاک و کود زمینهای کشاورزی و باغات شما که به صورت غیر قابل جذب و بدون مصرف و دپو شده در خاک هستند می شود چون باعث کاهش اسیدیته یا (PH) خاک می شود.

 

 

به صورت سمی کاملا طبیعی و ارگانیک می باشد که بدون ضرر به محیط زیست و طبیعت میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

به صورت سولفات و حاوی دو ریز مغزی اهن و پتاسیم به صورت محلول در اب و خاک میباشد که پس از مصرف جذب درختان وگیاهان میشود.

 

 

 

فاقد فلزات سنگین و عناصر سرطان زا میباشد که قابلیت استفاده به صورت پخش سطحی و چالکود در باغات و زراعت میباشد.

 

 

برای از بین بردن کنه ها و برخی از افات نباتی که اغلب به درختان مرکبات، درختان خرما، پنبه و توت فرنگی و غیره ....حمله می کنند خاصیت کنترل کنندگی و کاهش جمعیت دارد.

 

 

دارای توجیه اقتصادی و استفاده از ان اسان میباشد.

 

 

در مورد کنه های گیاهی تعادل بیولوژیکی محیط را بر هم نمیزند و از همه مهم تر اینکه اثرات سمی از خود بر جای نمی گذارد.

 

باعث کاهش PH و EC خاک کشاورزی و باغات شما میشود.با این عمل هم خواص فیزیکی خاک اصلاح میشود هم قلیائیت شدید ان کاهش می یابد و در نتیجه خاک برای گیاهان زراعی به مراتب مساعد تر می گردد.

 

موجب اصلاح خاک زمینهای کشاورزی بخصوص اراضی شور و قلیا می شود.

loader

صنایع کود مارال