قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

کود شیمیایی > کود سولفات

روشهای کنترل سفیدک سطحی انگور

قیمت هر کیلوگرم:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 2 سال پیش


گرد پاشی با گوگرد در سه نوبت علیه سفیدک سطحی  مو  توضیع می کنند.

نوبت اول-وقتی  جوانه های تازه باز شد یعنی برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشد. در این نوبت به طور متوسط 15 کیلو گرم در هر هکتار گوگرد مصرف می شود

نوبت دوم-این مرحله وقتی است که انگور در حل گل کردن است . در این مرحله حدود 30 کیلو گرم در هکتار پاشیده می شود.

نوبت سوم-وقتی که غوره ها تازه ترش شده یعنی حدود 15الی20 روز بعد از نوبت دوم  در این مرحله حدود 45کیلو گرم در هکتار پاشیده می شود.

نباید تصور کرد که در موقع دیگر گوگرد پاشی بی فایده است  بلک از زمانی که جوانه شروع به بازشدن مینماید تا وقتی که انگورها کاملا شیرین نشده پاشیدن گوگرد ممکن ومفید است.

مقدار مصرفی گوگرد بستگی به انبوهی بوتها در هر هکتار و رشت انها دارد. برای گوگرد پاشی نباید منتظر بروز علایم بیماری بود.

از سم های دیگر مثل  توپاس-تریمیدال-استروبی-سولفور...می توان علیه سفیدک سطحی استفاده کرد.


موبایل:‌
آدرس :‌
اصفهان ایمانشهر
روشهای کنترل سفیدک سطحی انگور
loader

صنایع کود مارال