قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 1 سال پیش

فروش کود کشاورزی, فروش کود 2020, کود کشاورزی, کود شیمیایی,

کود پودری2020 حاوی سه عنصر اصلی نیتروژن،فسفر و پتاس است و مقدار هر یک در این کود ۲۰ درصد است که این سه عنصر نیازهای اصلی گیاه از جمله رشد سریعتر ،سرسبزی و فتوسنتز بیشتر و گلدهی آسانتر را برطرف می کند.


موبایل:‌
آدرس :‌
اصفهان
فروش کود 2020