قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

مکمل کشاورزی > مکمل ها

کود هیومیک اسید گرانوله-گرگان

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 2 سال پیش

فروش کود هیومیک اسید, هیومیک اسید, فروش کود شیمیایی, فروش انواع کود کشاورزی,

فروش کود هیومیک اسید گرانوله

 ساختار خاک را بهبود می بخشد.

 به ریشه زایی کمک می کند.

 باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود.

 به رشد سریع باکتری های مفید در خاک کمک میکند.

دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند.

 مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

 سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.

 با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و محیط زیست ندارد .

 هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک می باشد

به انحلال و آزادسازی عناصر میکرو و ماکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

 مقاومت به شوری ، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.

 از سمیت کودها و عناصر موجود در خاک می کاهد.

تولید انواع کودهای کشاورزی با مشاوره رایگان

ارسال به کل کشور با مجوز محصولات از موسسه آب و خاک کشور

انواع کود مناسب زمان کشت .مکان کشت و نوع کشت نقد و اقساط فروش از درب کارخانه


موبایل:‌
آدرس :‌
گرگان
کود هیومیک اسید گرانوله-گرگان

فروش کود هیومیک اسید گرانوله

 ساختار خاک را بهبود می بخشد.

 به ریشه زایی کمک می کند.

 باعث نگهداری بیشتر آب در خاک می شود.

 به رشد سریع باکتری های مفید در خاک کمک میکند.

دوام آن زیاد است و تا چند سال اثر آن در خاک باقی می ماند.

 مقاومت گیاه را در مقابل انواع بیماری ها افزایش داده و نیاز به مصرف سموم را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

 سرعت جوانه زنی بذر را افزایش می دهد.

 با طبیعت سازگار است و خطری برای گیاه و محیط زیست ندارد .

 هیومیک اسید بهترین عامل طبیعی کلات کننده عناصر فلزی خاک می باشد

به انحلال و آزادسازی عناصر میکرو و ماکرو کمک کرده و در نتیجه نیاز به کودهای شیمیایی را به نحو محسوسی کاهش می دهد.

 مقاومت به شوری ، کم آبی و سرما را افزایش می دهد.

 از سمیت کودها و عناصر موجود در خاک می کاهد.

تولید انواع کودهای کشاورزی با مشاوره رایگان

ارسال به کل کشور با مجوز محصولات از موسسه آب و خاک کشور

انواع کود مناسب زمان کشت .مکان کشت و نوع کشت نقد و اقساط فروش از درب کارخانه

loader

صنایع کود مارال