کود شیمیایی > کود سولفات

فروش کود کلسیم

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 1 سال پیش

فروش کود کلسیم, فروش کود کشاورزی, فروش کود شیمیایی,

فروش کود کلسیم

جهت جلوگیری از تجزیه دیوار سلولی گیاه و جلوگیری از سیاه یا قهوه ای شدن برگها

جلوگیری از گندیدگی گُلگاه میوه

جلوگیری از بین رفتنانتهای ریشه ،ساقه و برگ

 


موبایل:‌
آدرس :‌
اصفهان
فروش کود کلسیم