کود شیمیایی > کود نیترات

فروش اسید نیتریک_ تهران

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 1 سال پیش

فروش کود شیمیایی, اسید نیتریک, فروش انواع کود کشاورزی,

از مهم ترین استفاده های اسید نیتریک می توان به کاربرد آن در تولید کودهای شیمیایی و صنایع کود سازی برای تولید کودهایی نظیر کلسیم نیترات ،آمونیوم نیترات، کودهای نیترات و کودهای مخلوط نام برد.


موبایل:‌
آدرس :‌
تهران
 فروش اسید نیتریک_ تهران