قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

کود شیمیایی > کود مایع

کود مایع اوره فیت_تهران

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 2 سال پیش

فروش کود شیمیایی, کود اوره فیت, کود مایع, فروش انواع کود کشاورزی,

کود مایع اوره فیت تامین کننده تخصصی ازت، همراه ۵ درصد پتاسیم و ۵ درصد فسفر که در هنگام ضرورت عناصر مربوطه را در اختیار گیاه قرار می‌دهد.

به صورت محلول پاشی و سیستم آب کود کاربرد دارد

برای افزایش رشد رویشی وسطح فتوسنتز کننده

رشد و توسعه پایدار گیاه

کاهش استفاده از کودهای ازته در خاک در جهت حفظ محیط زیست به دلیل اثربخشی بسیار زیاد


موبایل:‌
آدرس :‌
تهران
کود مایع اوره فیت_تهران
loader

صنایع کود مارال