کود شیمیایی > کود مایع

فروش صابون سم پاشی

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 1 سال پیش

فروش صابون سم پاشی, فروش کود مایع, فروش کود کشاورزی, فروش کود شیمیایی,

صابون سم پاشی و محلول پاشی همراه با سموم و کودها روی گیاهان می گردد.همین امر موجب افزایش تاثیر استفاده از سموم و کود ها می گردد.


موبایل:‌
آدرس :‌
اصفهان
فروش صابون سم پاشی