کود شیمیایی > کود سولفات

فروش کود هیومیک پلاس در رفسنجان

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 7 ماه پیش

فروش کودهیومیک پلاس, فروش کود کشاورزی, فروش کود شیمیایی, کود, انواع کود, کود گرانول,

فروش کود هیومیک پلاس - فروش کود ترکیبی - فروش کود کشاورزی - فروش کود شیمیایی - کود 

هیومیک پلاس یک کود ترکیبی با پایه ارگانیک می باشد که براساس خصوصیات اعجازانگیز هیومیک اسید برای درختان پسته فرموله شده است . 

هیومیک پلاس علاوه بر نقشهای اصلاح خاک ، تغییراسیدیته خاک ، توسعه ریشه ، جذب ومدیریت آب ، در زمینه تغذیه نقش کلاتوری دارد یعنی توانایی آن را دارد که مواد همراه یا مجاور خود را به صورت محلول دراختیارگیاه قرار دهد.

 هیومیک پلاس یک کود ارگانیک حاوی اسید هیومیک می باشد و دارای عناصر غذایی ماکرو (ازت و فسفر) میکرو (آهن و مس) برای رشد گیاه پسته می باشد. در pH بالای خاک که در دسترس بودن بسیاری از ماکرو و میکرو یک مشکل است ، هیومیک پلاس تا حد زیادی در دسترس بودن فسفر ، آهن ، روی ، منگنز و ... را افزایش می دهد. علاوه براین ، هیومیک پلاس دارای نیتروژن بصورت آمونیوم کمپلکس شده است و آن را در منطقه ریشه حفظ نموده و از نیتریفیکاسیون و شسته شدن آن جلوگیری کند.

 


موبایل:‌
آدرس :‌
رفسنجان
فروش کود هیومیک پلاس در رفسنجان

فروش کود هیومیک پلاس - فروش کود ترکیبی - فروش کود کشاورزی - فروش کود شیمیایی - کود 

هیومیک پلاس یک کود ترکیبی با پایه ارگانیک می باشد که براساس خصوصیات اعجازانگیز هیومیک اسید برای درختان پسته فرموله شده است . 

هیومیک پلاس علاوه بر نقشهای اصلاح خاک ، تغییراسیدیته خاک ، توسعه ریشه ، جذب ومدیریت آب ، در زمینه تغذیه نقش کلاتوری دارد یعنی توانایی آن را دارد که مواد همراه یا مجاور خود را به صورت محلول دراختیارگیاه قرار دهد.

 هیومیک پلاس یک کود ارگانیک حاوی اسید هیومیک می باشد و دارای عناصر غذایی ماکرو (ازت و فسفر) میکرو (آهن و مس) برای رشد گیاه پسته می باشد. در pH بالای خاک که در دسترس بودن بسیاری از ماکرو و میکرو یک مشکل است ، هیومیک پلاس تا حد زیادی در دسترس بودن فسفر ، آهن ، روی ، منگنز و ... را افزایش می دهد. علاوه براین ، هیومیک پلاس دارای نیتروژن بصورت آمونیوم کمپلکس شده است و آن را در منطقه ریشه حفظ نموده و از نیتریفیکاسیون و شسته شدن آن جلوگیری کند.