کود شیمیایی > کود کلسیم

فروش کود کلسیم ترانس پلکس در تهران

قیمت هر بطری:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 6 ماه پیش

فروش کود کلسیم, کود کلسیم ترانس پلکس, کود کلسیم, کود شیمیایی, کود کشاورزی, انواع کود, کود, فروش کود,

فروش کود کلسیم - فروش کود کلسیم ترانس پلکس - فروش کود شیمیایی - کود شیمیایی کلسیم - کود کشاورزی - کود شیمیایی - انواع کود کشاورزی - کود

فروش کود کلسیم ترانس -پلکس شرکت افزارباما

این کود افزایش جذب کلسیم توسط گیاه  را به دلیل بهبود خاصیت رطوبت گیری و پخش شدن بهتر ، بهبود جذب ، هم از طریق روزنه و هم از طریق کوتیکول برگ ،حداکثر جذب و حرکت سریع در داخل گیاه به دلیل دارا بودن مواد همراه ،افزایش رشد رویشی و شاخ و برگ ،افزایش محصول به دلیل بهبود کیفیت گل دهی و اندام های مرتبط و کاهش ریزش گل ،سفتی بیشتر در میوه هایی مانند سیب ، گلابی ، هلو و ..... ( دانه دارها و هسته دارها )،بهبود کیفیت محصول ، افزایش خاصیت انبار داری و مقاومت بیشتر و بهتر در برابر بیماری ها و شرایط فیزیولوژیکی نامطلوب می شود.

این کود مناسب جهت محلول پاشی و استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای می باشد .

جهت خرید یا سفارش محصول با شماره های داده شده تماس بگیرید .

ارسال محصول به تمام نقاط کشور

 


موبایل:‌
آدرس :‌
تهران
فروش کود کلسیم ترانس پلکس در تهران

فروش کود کلسیم - فروش کود کلسیم ترانس پلکس - فروش کود شیمیایی - کود شیمیایی کلسیم - کود کشاورزی - کود شیمیایی - انواع کود کشاورزی - کود

فروش کود کلسیم ترانس -پلکس شرکت افزارباما

این کود افزایش جذب کلسیم توسط گیاه  را به دلیل بهبود خاصیت رطوبت گیری و پخش شدن بهتر ، بهبود جذب ، هم از طریق روزنه و هم از طریق کوتیکول برگ ،حداکثر جذب و حرکت سریع در داخل گیاه به دلیل دارا بودن مواد همراه ،افزایش رشد رویشی و شاخ و برگ ،افزایش محصول به دلیل بهبود کیفیت گل دهی و اندام های مرتبط و کاهش ریزش گل ،سفتی بیشتر در میوه هایی مانند سیب ، گلابی ، هلو و ..... ( دانه دارها و هسته دارها )،بهبود کیفیت محصول ، افزایش خاصیت انبار داری و مقاومت بیشتر و بهتر در برابر بیماری ها و شرایط فیزیولوژیکی نامطلوب می شود.

این کود مناسب جهت محلول پاشی و استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای می باشد .

جهت خرید یا سفارش محصول با شماره های داده شده تماس بگیرید .

ارسال محصول به تمام نقاط کشور