کود شیمیایی > کود پتاس

فروش کود NPK پروتئوکل در تهران

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 8 ماه پیش

کود NPK یا کود پروتئوکل, کود NPK, فروش کود پروتئوکل, فروش کود شیمیایی, فروش کود کشاورزی, انواع کود, کود, کود شیمیایی,

کود NPK یا کود پروتئوکل - فروش کود NPK  - کود NPK - فروش کود شیمیایی - فروش کود کشاورزی - انواع کود کشاورزی - کود کشاورزی - کود

کود NPK یا کود پروتئوکل PROTEOCAL ایتالیایی TE+14-8-28با درصد کلسیوم و درصد استاندارد و انالیز شده 14%ازت 8% فسفات28%پتاس به همراه مواد غذایی میکرو یا می باشد که بهترین گزینه برای ایجاد سفتی در میوه جهت صادرات و ضخیم کردن پوست میوه و رفع عوارض فیزیولوژیک برای کلیه محصولات زراعی وباغی در طی زمان رشد قابل استفاده می باشد.

بهترین توصیه برای گوجه فرنگی_سیب درختی_انار_مرکبات_هندوانه وخربزه کود پروتئوکل برای محصولات زراعی دو تا سه کیلو وبرای محصولات باغی سه تا پنج کیلوجهت محلول پاشی توصیه می شود. میزان مصرف کود برای ابیاری دو تا سه برابر میزان محلول پاشی می باشد .


موبایل:‌
آدرس :‌
تهران
فروش کود NPK  پروتئوکل در تهران

کود NPK یا کود پروتئوکل - فروش کود NPK  - کود NPK - فروش کود شیمیایی - فروش کود کشاورزی - انواع کود کشاورزی - کود کشاورزی - کود

کود NPK یا کود پروتئوکل PROTEOCAL ایتالیایی TE+14-8-28با درصد کلسیوم و درصد استاندارد و انالیز شده 14%ازت 8% فسفات28%پتاس به همراه مواد غذایی میکرو یا می باشد که بهترین گزینه برای ایجاد سفتی در میوه جهت صادرات و ضخیم کردن پوست میوه و رفع عوارض فیزیولوژیک برای کلیه محصولات زراعی وباغی در طی زمان رشد قابل استفاده می باشد.

بهترین توصیه برای گوجه فرنگی_سیب درختی_انار_مرکبات_هندوانه وخربزه کود پروتئوکل برای محصولات زراعی دو تا سه کیلو وبرای محصولات باغی سه تا پنج کیلوجهت محلول پاشی توصیه می شود. میزان مصرف کود برای ابیاری دو تا سه برابر میزان محلول پاشی می باشد .