کود شیمیایی > کود سولفات

تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی در کرمانشاه

قیمت هر کیلوگرم:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 8 ماه پیش

فروش نهاده های کشاورزی, نهاده های کشاورزی, ادوات کشاورزی, کود کشاورزی, کود شیمیایی, کود آلی, کود, انواع کود,

تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی - نهاده های کشاورزی - کود کشاورزی - کود شیمیایی - کود  - انواع کود - 

شرکت رویال کشت 

فروش انواع کود های شیمیایی

- آلی ( ارگانیک ) و زیستی ( بیولوژیک )

_مشاوره رایگان در زمینه تغذیه گیاهی وارایه راه کارهای مصرف کودی

_کارشناسی آبیاری تحت فشار و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای توسط نیروهای متخصص در کل کشور

_مشاوره رایگان مصرف سموم گیاهی در مراحل مختلف کاشت-داشت وبرداشت

_تهیه وتوزیع سموم اعم از علف کش ها "حشره کش ها" قارچ کش ها "وغیره همراه با توصیه های قبل وبعداز سمباشی

-مقادیر مصرفی وحمایت از محیط زیست وجلو گیری از مصرف بی رویه ونا بجا

_دریافت نمونه های گیاهی وتشخیص آزمایشگاهی خسارات حاصل از آفات نباتی قارچ ها وبیماریها وهمچنین کمبود عناصر ریز مغذی وتوصیه های کودی

_ارایه خدمات آزمایشگاهی آب وخاک در جهت بهبود حاصل خیزی مزارع

_تهیه بذور سبزی وصیفی (اعم از گلخانه ای وباغی )

وهم چنین نهال درختان مثمر وغیر مثمر و نشاء گیاهان گلخانه ای


موبایل:‌
آدرس :‌
کرمانشاه
تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی در کرمانشاه

تهیه و توزیع نهاده های کشاورزی - نهاده های کشاورزی - کود کشاورزی - کود شیمیایی - کود  - انواع کود - 

شرکت رویال کشت 

فروش انواع کود های شیمیایی

- آلی ( ارگانیک ) و زیستی ( بیولوژیک )

_مشاوره رایگان در زمینه تغذیه گیاهی وارایه راه کارهای مصرف کودی

_کارشناسی آبیاری تحت فشار و اجرای سیستم های آبیاری قطره ای توسط نیروهای متخصص در کل کشور

_مشاوره رایگان مصرف سموم گیاهی در مراحل مختلف کاشت-داشت وبرداشت

_تهیه وتوزیع سموم اعم از علف کش ها "حشره کش ها" قارچ کش ها "وغیره همراه با توصیه های قبل وبعداز سمباشی

-مقادیر مصرفی وحمایت از محیط زیست وجلو گیری از مصرف بی رویه ونا بجا

_دریافت نمونه های گیاهی وتشخیص آزمایشگاهی خسارات حاصل از آفات نباتی قارچ ها وبیماریها وهمچنین کمبود عناصر ریز مغذی وتوصیه های کودی

_ارایه خدمات آزمایشگاهی آب وخاک در جهت بهبود حاصل خیزی مزارع

_تهیه بذور سبزی وصیفی (اعم از گلخانه ای وباغی )

وهم چنین نهال درختان مثمر وغیر مثمر و نشاء گیاهان گلخانه ای