قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

کود شیمیایی > کود مایع

فروش کود پی کی فول حاوی فسفر و پتاس در تهران

قیمت هر بطری:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 2 سال پیش

فروش کود پی کی فول, فروش کود مایع, فروش کود شیمیایی, فروش انواع کود, فروش کود کشاورزی, کود پی کی فول,

فروش کود پی کی فول حاوی فسفروپتاس - کود مایع - کود شیمیایی - کود فسفر -کود پتاس - انواع کود - کود کشاورزی

کود پی کی فول از شرکت افزار با ما با تاثیرات فراوان .....

موثر در تقسیم سلولی ، تولید چربی های گیاهی و ماده آلبومین Albumin   

موثر در گلدهی ، میوه دهی و تشکیل دانه،

موثر در رسیدگی محصول

موثر در ریشه دهی بخصوص در تشکیل ریشه های جانبی و ریشه های موئینه،ایجاد کاه و کلش مقاوم در غلات و جلوگیری از خوابیدگی

موثر در بهبود کیفیت محصول بخصوص در گیاهان علوفه ای و سبزیجات ، مقاومت در برابر خشکی

موثر در جابجایی مواد تولید شده و نتیجتاً پر شدن بهتر میوه و دانه

افزایش میزان پروتئین و نشاسته

کمک به افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری هاو.......

ارسال محصول به تمام نقاط کشور


موبایل:‌
آدرس :‌
تهران
فروش کود پی کی فول حاوی فسفر و پتاس در تهران

فروش کود پی کی فول حاوی فسفروپتاس - کود مایع - کود شیمیایی - کود فسفر -کود پتاس - انواع کود - کود کشاورزی

کود پی کی فول از شرکت افزار با ما با تاثیرات فراوان .....

موثر در تقسیم سلولی ، تولید چربی های گیاهی و ماده آلبومین Albumin   

موثر در گلدهی ، میوه دهی و تشکیل دانه،

موثر در رسیدگی محصول

موثر در ریشه دهی بخصوص در تشکیل ریشه های جانبی و ریشه های موئینه،ایجاد کاه و کلش مقاوم در غلات و جلوگیری از خوابیدگی

موثر در بهبود کیفیت محصول بخصوص در گیاهان علوفه ای و سبزیجات ، مقاومت در برابر خشکی

موثر در جابجایی مواد تولید شده و نتیجتاً پر شدن بهتر میوه و دانه

افزایش میزان پروتئین و نشاسته

کمک به افزایش مقاومت گیاه به آفات و بیماری هاو.......

ارسال محصول به تمام نقاط کشور

loader

صنایع کود مارال