کود شیمیایی > کود پتاس

فروش کربنات پتاسیم کره K2CO3 در تهران

قیمت هر کیلوگرم:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 10 ماه پیش

فروش کربنات پتاسیم, فروش کود شیمیایی, فروش کود کشاورزی, انواع کود کشاورزی, کود پتاسیم, انواع کود, کود کشاورزی,

فروش کربنات پتاسیم کره K2CO3 - فروش کود کشاورزی - فروش کود شیمیایی - انواع کود کشاورزی - کود شیمیایی - کود کربنات پتاسیم - کود پتاس

فروش کربنات پتاسیم وارداتی کیسه های 25 کیلویی، به صورت دانه شکری، از کشور کره

 پتاس در سنگهای رسوبی آذرین و دگرگونی و بصورت محلول در آب دریاها و شورابه ها موجود است و بزرگترین منبع تأمین کننده آن، نهشته های رسوبی و تبخیری هستند. مهمترین ترکیبات پتاسیم که بعنوان کود کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند ازسولفات پتاسیم منیزیم، (KNO3) نیترات پتاسیم، (K2SO4) سولفات پتاسیم، (KCl)کلرور پتاسیم. کاربرد کربنات پتاسیم (Potassium Carbonate): کربنات پتاسیم به عنوان کود، در صنایع شیشه سازی، نساجی، صنایع غذایی، صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی استفاده می شود.

 

 

 


موبایل:‌
آدرس :‌
تهران
فروش کربنات پتاسیم کره K2CO3 در تهران

فروش کربنات پتاسیم کره K2CO3 - فروش کود کشاورزی - فروش کود شیمیایی - انواع کود کشاورزی - کود شیمیایی - کود کربنات پتاسیم - کود پتاس

فروش کربنات پتاسیم وارداتی کیسه های 25 کیلویی، به صورت دانه شکری، از کشور کره

 پتاس در سنگهای رسوبی آذرین و دگرگونی و بصورت محلول در آب دریاها و شورابه ها موجود است و بزرگترین منبع تأمین کننده آن، نهشته های رسوبی و تبخیری هستند. مهمترین ترکیبات پتاسیم که بعنوان کود کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند ازسولفات پتاسیم منیزیم، (KNO3) نیترات پتاسیم، (K2SO4) سولفات پتاسیم، (KCl)کلرور پتاسیم. کاربرد کربنات پتاسیم (Potassium Carbonate): کربنات پتاسیم به عنوان کود، در صنایع شیشه سازی، نساجی، صنایع غذایی، صنایع شوینده و بهداشتی و آرایشی استفاده می شود.