کود شیمیایی > کود سولفات

فروش هورمون ریشه زاییenergil

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 1 سال پیش

فروش هورمون ریشه زایی, فروش کود شیمیایی, فروش کود کشاورزی, فروش کود مکمل,

فروش هورمون ریشه زایی که بوسیله آن می توان ریشه زایی و تکثیر برخی از گیاهان را که سخت قلمه زده می شوند انجام داد.

 


موبایل:‌
آدرس :‌
اصفهان
فروش هورمون ریشه زاییenergil