قیمت کود و سموم کشاورزی

بروزترین قیمت های محصولات قابل خرید در سایت کودفروش

کود شیمیایی > کود مایع

فروش کود کال محرک رشد در مشهد

قیمت هر کیسه:‌ رایگان

آخرین تاریخ بروزرسانی:‌ 2 سال پیش

فروش کود کال, فروش کود محرک رشد, فروش کود کشاورزی, فروش کود شیمیایی, انواع کود کشاورزی, فروش کود, کود, کود مکمل,

فروش  کود کال  - فروش کود محرک رشد - فروش کود مکمل - فروش کود کشاورزی - فروش کود شیمیایی - انواع کود کشاورزی 

کود کال یک محرک رشد بی نظیر کال یک کود آلی بر پایه مرغی است که با دارا بودن عناصر ماکرو همچون ازت فسفر پتاس و همچنین هیومیک و فولویک اسید و با برخورداری از تکنولوژی بی همتای فیتوهورمون های شکسته شده قابل جذب برای گیاه کمپلکسی از مواد غذایی موثر در رشد گیاه را فراهم کرده تا به محض استفاده همراه آب آبیاری سریعا وارد آوندهای آبکشی گیاه شده و رشد بی نظیر گیاه را بهمراه داشته باشد.


موبایل:‌
آدرس :‌
مشهد
فروش  کود کال محرک رشد در مشهد

فروش  کود کال  - فروش کود محرک رشد - فروش کود مکمل - فروش کود کشاورزی - فروش کود شیمیایی - انواع کود کشاورزی 

کود کال یک محرک رشد بی نظیر کال یک کود آلی بر پایه مرغی است که با دارا بودن عناصر ماکرو همچون ازت فسفر پتاس و همچنین هیومیک و فولویک اسید و با برخورداری از تکنولوژی بی همتای فیتوهورمون های شکسته شده قابل جذب برای گیاه کمپلکسی از مواد غذایی موثر در رشد گیاه را فراهم کرده تا به محض استفاده همراه آب آبیاری سریعا وارد آوندهای آبکشی گیاه شده و رشد بی نظیر گیاه را بهمراه داشته باشد.

loader

صنایع کود مارال